10/20/2010

FOAM VS VAN GOGHFOAM VS VAN GOGH

Foam Fotografiemuseum Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland en het Van Gogh Museum hebben de krachten gebundeld om het naturalisme onder de aandacht te brengen. Hoewel deze stroming van grote invloed is geweest op met name vroege cinema en fotografie is ze onder het hedendaagse kunstpubliek relatief onbekend gebleven.

Van 8 oktober 2010 tot en met 16 januari 2011 werken de drie musea samen in het platform Net Echt, dat in het leven is geroepen om de diverse facetten van deze multidisciplinaire stroming te belichten. Eind negentiende eeuw was het naturalisme een enorm populaire kunststroming. De zo realistisch mogelijke weergave van het echte leven die deze kunstwerken typeert, sprak een breed publiek aan. Met afbeeldingen van de barre levensomstandigheden van boeren en arbeiders werd het gewone volk tot een belangrijk onderwerp in de kunst


check dus FoAM VS VAN GOGH AT atelier FOAM voor deze geweldige expo

No comments: